+420 603 411 794 nedoma@svp.cz

SPECIÁLNÍ  

SPECIÁLNÍ PRÁCE

 

Provádění technologií v inženýrském a mostním stavitelství.

Příslušenství mostů

Příslušenství mostních konstrukcí; dodávka a montáž – mostní ložiska, mostní závěry, svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí.

Pomocné konstrukce

Montáž těžkých podpěrných skruží do rozpětí konstrukce 30 m a montáž provizorních mostů do rozpětí 30m dle zadání projektové dokumentace.

Torkrety

Provádění stříkaných betonových směsí do velikosti zrna 4 mm metodou suchého stříkání včetně zednických úprav povrchů a vyztužení v dimenzích dle zadání.

Zvedání konstrukcí

Zvedání a spouštění těžkých břemen pomocí hydraulických systémů do nosnosti 1600 t (16000 kN) a zdvihu zvedání (spouštění) břemene do 2 m, včetně dodání a montáže pomocných podpěrných konstrukcí.

Zemní kotvy

Provádění dočasných a trvalých zemních kotev (lanových i tyčových), včetně provádění mikropilot, velkoprůměrových pilot a záporových stěn.

Betonové konstrukce

Provádění betonových konstrukcí typu – opěrné zdi, základy, kotevní prvky, betonové desky.

Sanace

Provádění sanačních prací betonových konstrukcí (reprofilace, nátěry); ocelových konstrukcí (otryskání, metalizace, nátěry). Speciální injektážní práce pomocí pryskyřic a cementového mléka. Zesilování konstrukcí pomocí uhlových lamel, vrtání do betonu, kotvení konstrukcí pomocí mechanických a chemických kotev, opravy a výměny mostních ložisek a mostních závěrů.

kontakt

SVP mosty s.r.o.
U Rakovky 436/31,
148 00 Praha 4

IČO: 242 124 15
DIČ: CZ24212415

Tel: +420 603 411 794
Fax: +420 244 912 592
E-mail: nedoma@svp.cz