+420 603 411 794 nedoma@svp.cz

MOSTY

MOSTY

 

Výstavba a rekonstrukce mostních objektů, včetně založení (plošné, pilotové) do rozpětí pole 30 m:

  • železobetonových
  • předpjatých
  • monolitických i montovaných
  • ocelových

Mosty jsou dopravní stavby. Realizace se odvíjí od toho, pro jaké účely je most stavěn. Může být pro pěší, silniční, železniční cestu či vodní tok, vodní plochy – potoky, řeky, jezera, rybníky, moře, ale také mohou řešit terénní nerovnosti.

Prvními mosty byly kmeny strmů. Zlepšování technologií se projevovalo na stavbách mostů, kdy se nejdříve využívaly opracované trámy, kameny a liány, které se využívaly pro stavbu vysutých mostů.

Římská říše se zasadila o mostní klenbu, která je doposud využívána při stavbě nejen kamenných mostů.  Velké změny nastaly s rozvojem železnic, který tlačil na cenu a odolnost mostů. První železniční mosty byly dřevěné a viadukty z cihel a kamene. V roce 1779 dostala prostor litina a následovala ocel, beton, železobeton a předpjatý beton.

 

 

MOSTNÍ ZÁVĚRY

 

 

 

 

LOŽISKA

Příslušenství mostních konstrukcí.

Dodávka a montáž:

  • mostní ložiska,
  • mostní závěry,
  • svodidla,
  • zábradelní svodidla,
  • zábradlí…

Stáhněte si katalog elastomerových stavebních ložisek.

kontakt

SVP mosty s.r.o.
U Rakovky 436/31,
148 00 Praha 4

IČO: 242 124 15
DIČ: CZ24212415

Tel: +420 603 411 794
Fax: +420 244 912 592
E-mail: nedoma@svp.cz